משפט שלמה וארץ ישראל

במשפט שלמה, 
נדרש המלך שלמה להכריע מבין שתי נשים שניצבו בפניו וטענו לאמהות, מי מהן היא האם האמיתית של הרך הנולד.🤲🧖‍♂
בחוכמתו, פקד להביא בפניו חרב, וציווה לגזור את התינוק לשניים🙏 ולתת חצי ממנו לכל אישה. 
האם המתחזה קראה: "גם לי גם לך לא יהיה – גזוֹרוּ!" 🤷‍♂
מיד הזדעקה האם האמיתית ובחמלתה התחננה שיתן את בנה לאישה השניה ובלבד שלא ימות. בכך הסגיר המלך שלמה את רגשותיהן הכמוסים של שתי הנשים ופסק מי מהן האם האמיתית.

ואיך הסיפור המקראי היפה הזה קשור לימינו ?

ישנן שתי "אמהות", שתי אומות, שתובעות בעלות על הארץ הזו. האחת אמיתית והשניה מתחזה.
למתחזה אין בעיה להעלות בלהבות 🔥את האדמה עלייה תובעת בעלות- "גם לי גם לך לא יהיה", בעוד האומה השניה מחרפת נפשה בכדי לכבות את האש,🌱 זורעת, שותלת🌴🌳 ונוטעת,🌾 בונה וסוללת בכדי ש"בן המריבה" יגדל לתפארת וישגשג.🌏
מעניין מי האמיתית ומי המתחזה?