חידה: מי אמר למי: "אתה הבן שלי ואני לא אביך"?

ת: אמא.