איך יודעים שאבות לילדים תיקנו זמני תפילות?

כתוב:
 ״תפילות - אבות תקנום״