סבא אורתודוקסי

חכם דוד מנחם:

הספרדים לא ידעו מה זה רפורמי, קונסרבטיבי וכל השטויות האלה מאמריקה. 

אם היו שואלים את סבא שלי: "אתה אורתודוקסי", הוא היה עונה: "לא, אני מרגיש בסדר". הוא חשב שאורתודוקסי זה כמו אפילפטי...