מה ההבדל בין דת לכת?

הבחור הקדוש עם הגלימה והכסא - בדת הוא מת, בכת הוא חי