חידה: כמה כסף הפסיד מוכר הנעליים?

אדם נכנס לחנות נעליים קנה נעליים ב-60 ש"ח. נתן למוכר שטר של 100 ש"ח.

למוכר לא היה עודף, נכנס לחנות השכנה וביקש לפרוט וקיבל עשר מטבעות של 10 ש"ח.

חזר המוכר לחנות הנעליים והביא לקונה עודף 40 ש"ח.

בערב בעל החנות פונה למוכר הנעליים ואומר לו שהשטר מהבוקר היה מזויף.

המוכר מוציא מכיסו שטר של 100 ש"ח ומביא לבעל המאפיה.

שאלה. כמה כסף הפסיד מוכר הנעליים????