המדינה מתחלקת לשלישים

המדינה שלנו מתחלקת לשלישים:
שליש עושה מילואים, שליש משלם מיסים, שליש דואג שלא יכפישו את המדינה מבית ומחוץ.

הבעיה שזה אותו שליש אחד שעושה את הכל.