חידה: מה זה חי, צומח, דומם, שתי ערים, שני תימנים?

ת: שבעת שערי ירושלים

חי - שער האריות
צומח - שער הפרחים
דומם - שער האשפות
שתי ערים - שכם, יפו
שני תימנים - ציון, רחמים