עשרת אלפים דולר תמורת הנחת תפילין


בחור אחד פונה לאביו: "אבא, אני רוצה לפתוח עסק בחו"ל ואני צריך שתעזור לי עם הלוואה של 10 אלפים דולר".

משיב האב: "אני מוכן לעזור לך, בתנאי שתבטיח לי שבכל יום בחו"ל אתה מניח תפילין".

הבן מבטיח, האב נותן לו תפילין מיוחדים והבן נוסע לחו"ל ומחכה שהאב יעביר לו את הכסף.כעבור שבוע מתקשר לאביו: "נו, מתי תעביר לי את הכסף?"

שואל האב: "אתה מניח תפילין?"

"בטח", משיב הבן, "כל יום".

"אז תוך כמה ימים תקבל את הכסף", אומר האב.חולפים שבועיים והבן מתקשר: "נו אבא, מה עם הכסף??"

שואל האב: "אתה מניח תפילין כמו שהבטחת?"

משיב הבן: "ברור, כל יום מאז שהגעתי!"

"אז תוך יומיים תקבל את הכסף", מבטיח האב.כך זה נמשך שלושה חודשים, עד שהבן מתייאש, חוזר ארצה ומטיח באביו: "אתה שקרן! איך אתה לא מתבייש להבטיח לי שתעביר כסף ולא לקיים??"

"אני שקרן?!", צוחק האב, בא נפתח רגע את שקית הקטיפה של התפילין שהבאתי לך.הבן, שלא הבין לאן חותר האב, פתח את השקית, ואמר לאביו: נו...

תוציא את התפילין ביקש האב.הבן הוציא את התפילין, ומן השקית נשרו עשרת אלפים דולרים טבין ותקילין.