לימודי חול פוגעים באמונה?

שמעתי תלמיד חכם שהתמרמר על מצב לימודי הקודש בבתי ספר מסוימים, ועל כך שמונעים מתלמידים השכלה בסיסית ולימודי חול.

הוא אמר:
לפעמים
לימודי חול מחזקים לי את האמונה
לימודי קודש מחלישים אותה