מה פירוש הברכה הנהוגה בחב״ד - בגו״ר, בגשמיות ורוחניות