רבי לוי יצחק מברדיטשב - ברוך הבא

http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/10529