על סיפורי צדיקים נאמר

על סוג סיפורים אלו נאמר 
"מי שלא מאמין - כופר, ומי שמאמין - פתי "