שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל !!


מסופר על הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא זיע"א שהיה נוהג לברך בסילווסטר את כל מכריו בברכת "שנה טובה". 
שאלו אותו: "מה פתאום לברך בזמן של הגויים???" 
והוא השיב בחיוך: "הסילווסטר זה יום הדין האחרון. כשהקדוש ברוך הוא רואה איך הגויים חוגגים את התחלת השנה שלהם בהוללות ושיכרות, הוא נזכר איך עמדו היהודים בראש השנה, עטופים בטלית ועמדו באימה ויראה והקשיבו לתקיעות השופר, ואז הוא ממהר לקרוע את גזר דינם של היהודים, ולכתוב אותם לשנה טובה ומתוקה" ...