מדוע אומרים קידוש לבנה במוצאי תשעה באב?

‫כך סיפר ר' שלמה קרליבך:

"יש אנשים שלא אומרים "שלום" בתשעה באב‬.

‫אני לא מבין איך אפשר לראות יהודי אחר ולא להגיד לו שלום בתשעה באב, אבל מי שמסוגל לזה - שיהיה‬.

‫ובכן, מדוע עושים קידוש לבנה במוצאי ת"ב?‬

אחרי שיום שלם לא אמרתי "שלום" ליהודי אחר מוכרחים לומר בקידוש לבנה "שלום עליכם" לכמה וכמה יהודים. לעשות תיקון לזה...

‫אני לא מסוגל לא להגיד שלום ליהודי אחר, ‫מה לעשות, ואם זו עבירה אני מקוה שהשולחן ערוך יסלח לי.‬
‫אתם יודעים בתשעה באב אסור ללמוד תורה‬. ‫היה רב גדול - הרוגוצ'ובר - הוא היה גאון מדהים שכל ימיו לא חדל לרגע ללמוד תורה‬, ‫ובתשעה באב הוא היה לומד תורה‬.
‫אמרו לו כיצד אתה לומד תורה? הוא אמר: אני מוכן לשבת בגיהנם בשביל ללמוד תורה‬.

אני מוכן לשבת בגיהנום בשביל לחבק ולנשק יהודי אחר!‬"