שתי בעיות לפוליטיקאי

 פוליטיקאי אחד מגיע לעיירה כפרית.

אנשי העיירה מתקרבים אליו ואומרים: 

-"אדוני, יש לנו שתי בעיות גדולות כאן."

-"מה היא הבעיה הראשונה?"

-‏"אין לנו רופא."

הפוליטיקאי מוציא את המכשיר הנייד שלו ומדבר תוך כדי הליכה.

הוא חוזר ואומר:

-"זהו! מחר יגיע לכאן רופא. מהי הבעיה השניה?"

-‏"אין כאן רשת סלולרית."

😄