המילה הצלחה

💥💥 משהו פשוט אדיר 💥💥
במילה הצלחה יש אות - ה בהתחלה וגם בסוף המילה, לומר לך השם איתך מהתחלה עד הסוף! 

באמצע המילה יש את האותיות המרכיבות את המילה: לחץ.. 
*לומר לך לא להיות לחוץ  ומודאג , כל מה שעושה השם לטובה ולברכה!*